Cestogradnja

             Gradimo ceste in dovozne poti:

  • pripravimo teren,
  • utrdimo cestišče,
  • položimo asfalt,
  • uredimo odvodnjavanje,
  • položimo robnike ...

  Za podrobne informacije nas pokličite na 041 628 140.